Avdelningar

Vår kår har tre aktiva grupper, en Familjescoutgrupp, en Spårargrupp, en grupp för Upptäckare och Äventyrare och en grupp för Utmanare.

Här nedan kan du läsa om de olika avdelningarna, där vi som sagt valt att slå ihop Upptäckare och Äventyrare i en grupp.